لوگو مرواهاست

خرید و ثبت دامنه با پسوند های ایرانی و بین المللی

جستجو و انتخاب بهترین دامنه با بهترین قیمت و تحویل آنی

دامنه، دامین یا domain نامی است که وب‌سایت شما از طریق آن قابل دسترس خواهد بود. دامنه از دو بخش نام و پسوند تشکیل شده است نام دامنه (domain) گویای نام برند یا فعالیت شما بوده و به دلخواه شما انتخاب می گردد، پسوند دامنه ملی همان ir. و پسوند دامنه‌های بین‌المللی co | .org | .net | .com. و… می‌باشد. ثبت سایت یا انتخاب دامنه مناسب از الویت بالایی در کسب‌و‌کار شما برخوردار می‌باشد، چنانچه به درستی بتوانید براساس نام شرکت یا فعالیت خود دامنه آزاد و مناسب انتخاب نمایید در بازاریابی موفقیت بیشتری کسب خواهید نمود. مزایای خرید دامنه از مرواهاست اطمینان در مالکیت دامین و استفاده از مشاوران حرفه‌ای به صورت رایگان می‌باشد. برای استعلام دامنه آزاد در کادر زیر دامنه مورد نظر را بنویسید سپس بروی جستجو کلیک کنید.

اولین قدم را با ثبت دامین کسب و کار خود بردارید...

815,000 تومان
70,000 تومان

ir.

1,490,000 تومان
960,000 تومان
1,070,000 تومان
2,590,000 تومان

co.

2,670,000 تومان
1,780,000 تومان

me.

49,000 تومان

مشاهده تعرفه دامنه ها

2,390,000

تومان

815,000

تومان

1,490,000

تومان

960,000

تومان

1,070,000

تومان

2,590,000

تومان

2,670,000

تومان

1,160,000

تومان

1,780,000

تومان

1,290,000

تومان

1,780,000

تومان

2,670,000

تومان

706,000

تومان

1,870,000

تومان

ثبت دامنه

پسوند دامنههزینه ثبتهزینه تمدیدهزینه انتقالدورهسفارش
com.
815,000 تومان
940,000 تومان
940,000 تومان
ا ساله
net.
1,070,000 تومان
1,070,000 تومان
1,070,000 تومان
ا ساله
org.
960,000 تومان
960,000 تومان
960,000 تومان
ا ساله
ir.
70,000 تومان
70,000 تومان
70,000 تومان
ا ساله
co.
2,590,000 تومان
2,590,000 تومان
2,590,000 تومان
ا ساله
co.ir.
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
ا ساله
.info
1,490,000 تومان
1,490,000 تومان
1,490,000 تومان
ا ساله
asia.
1,160,000 تومان
1,160,000 تومان
1,160,000 تومان
ا ساله
agency.
1,780,000 تومان
1,780,000 تومان
1,780,000 تومان
ا ساله
biz.
1,290,000 تومان
1,290,000 تومان
1,290,000 تومان
ا ساله
me.
1,780,000 تومان
1,780,000 تومان
1,780,000 تومان
ا ساله
tv.
2,670,000 تومان
2,670,000 تومان
2,670,000 تومان
ا ساله
ws.
706,000 تومان
2,040,000 تومان
2,040,000 تومان
1 ساله
mobi.
1,870,000 تومان
1,870,000 تومان
1,870,000 تومان
ا ساله
ie.
3,020,000 تومان
3,020,000 تومان
3,020,000 تومان
1 ساله
my.
3,650,000 تومان
3,650,000 تومان
3,650,000 تومان
1 ساله
com.my.
2,720,000 تومان
2,720,000 تومان
2,720,000 تومان
1 ساله
pro.
1,530,000 تومان
1,530,000 تومان
1,530,000 تومان
1 ساله
com.فارسی
940,000 تومان
940,000 تومان
940,000 تومان
1 ساله
net.فارسی
1,070,000 تومان
1,070,000 تومان
1,070,000 تومان
1 ساله
bz.
1,760,000 تومان
1,760,000 تومان
1,760,000 تومان
1 ساله
cc.
860,000 تومان
860,000 تومان
860,000 تومان
1 ساله
eu.
802,000 تومان
802,000 تومان
802,000 تومان
1 ساله
de.
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
1 ساله
ae.
3,170,000 تومان
3,170,000 تومان
3,170,000 تومان
1 ساله
in.
890,000 تومان
890,000 تومان
890,000 تومان
1 ساله
mn.
3,600,000 تومان
3,600,000 تومان
3,600,000 تومان
1 ساله
tel.
982,000 تومان
982,000 تومان
982,000 تومان
1 ساله
us.
775,000 تومان
775,000 تومان
775,000 تومان
1 ساله
ch.
935,000 تومان
935,000 تومان
935,000 تومان
1 ساله
pw.
1,430,000 تومان
1,430,000 تومان
1,430,000 تومان
1 ساله
shop.
2,670,000 تومان
2,670,000 تومان
2,670,000 تومان
1 ساله
name.
800,000 تومان
800,000 تومان
800,000 تومان
1 ساله
com.co.
1,340,000 تومان
1,340,000 تومان
1,340,000 تومان
1 ساله
co.uk.
765,000 تومان
765,000 تومان
765,000 تومان
1 ساله
org.uk.
765,000 تومان
765,000 تومان
765,000 تومان
1 ساله
download.
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
1 ساله
company.
1,390,000 تومان
1,390,000 تومان
1,390,000 تومان
1 ساله
academy.
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان
1 ساله
tech.
4,100,000 تومان
4,100,000 تومان
4,100,000 تومان
1 ساله
chat.
2,380,000 تومان
2,380,000 تومان
2,380,000 تومان
1 ساله
city.
1,540,000 تومان
1,540,000 تومان
1,540,000 تومان
1 ساله
country.
2,380,000 تومان
2,380,000 تومان
2,380,000 تومان
1 ساله
club.
1,210,000 تومان
1,210,000 تومان
1,210,000 تومان
1 ساله
coffee.
2,380,000 تومان
2,380,000 تومان
2,380,000 تومان
1 ساله
computer.
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
1 ساله
cool.
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
1 ساله
date.
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
1 ساله
dental.
3,940,000 تومان
3,940,000 تومان
3,940,000 تومان
1 ساله
digital.
2,410,000 تومان
2,410,000 تومان
2,410,000 تومان
1 ساله
domains.
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
1 ساله
email.
2,150,000 تومان
2,150,000 تومان
2,150,000 تومان
1 ساله
energy.
7,950,000 تومان
7,950,000 تومان
7,950,000 تومان
1 ساله
film.
7,070,000 تومان
7,070,000 تومان
7,070,000 تومان
1 ساله
gallery.
1,390,000 تومان
1,390,000 تومان
1,390,000 تومان
1 ساله
gift.
1,540,000 تومان
1,540,000 تومان
1,540,000 تومان
1 ساله
group.
1,540,000 تومان
1,540,000 تومان
1,540,000 تومان
1 ساله
host.
7,600,000 تومان
7,600,000 تومان
7,600,000 تومان
1 ساله
co.com.
2,340,000 تومان
2,340,000 تومان
2,340,000 تومان
1 ساله
art.
1,590,000 تومان
1,590,000 تومان
1,590,000 تومان
1 ساله
zone.
2,400,000 تومان
2,400,000 تومان
2,400,000 تومان
1 ساله
im.
2,340,000 تومان
2,340,000 تومان
2,340,000 تومان
1 ساله
cloud.
1,690,000 تومان
1,690,000 تومان
1,690,000 تومان
1 ساله
uk.
765,000 تومان
765,000 تومان
765,000 تومان
1 ساله
charity.
2,530,000 تومان
2,530,000 تومان
2,530,000 تومان
1 ساله
cn.
1,540,000 تومان
1,540,000 تومان
1,540,000 تومان
1 ساله
ca.
1,120,000 تومان
1,120,000 تومان
1,120,000 تومان
1 ساله
xyz.
980,000 تومان
980,000 تومان
980,000 تومان
ا ساله
gov.ir.
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
1 ساله
ac.ir.
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
1 ساله
sch.ir.
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
1 ساله
net.ir.
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
1 ساله
org.ir.
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
1 ساله
space.
1,960,000 تومان
1,960,000 تومان
1,960,000 تومان
1 ساله
site.
2,050,000 تومان
2,050,000 تومان
2,050,000 تومان
ا ساله
photography.
1,690,000 تومان
1,690,000 تومان
1,690,000 تومان
1 ساله
website.
2,430,000 تومان
2,430,000 تومان
2,430,000 تومان
1 ساله
se.
1,590,000 تومان
1,590,000 تومان
1,590,000 تومان
1 ساله
نمایش موارد بیشتر

مزایا و ویژگی های ثبت دامین در مروا هاست

جداکننده آبی

در دنیای امروز، حضور آنلاین در هر کسب‌وکار و برندی از اهمیت ویژه­­­­ای برخوردار است. این حضور، معادله‌ای اساسی برای ایجاد تعامل با مخاطبان، افزایش شناخت برند و ایجاد فرصت‌های جدید در بازارهای مختلف به شمار می‌آید. یکی از ابزارهای قدرتمند برای ایجاد حضور آنلاین و به اشتراک گذاری هویت و محتوا با دیگران، بعد از خرید هاست پر سرعت یا خرید سرور اختصاصی مطمئن ،خرید دامنه و ایجاد وب‌سایت است. با خرید دامین مناسب و ایجاد یک وب‌سایت، شما نه تنها کاربران را به سمت خدمات و محصولات خود جلب می‌کنید، ارزش برند و اعتبار کسب‌وکار خود را به سطح بالاتری از شناخته‌شدگی و اعتماد در فضای آنلاین نیز ارتقاء می‌دهید.

چرا نام دامنه انتخابی برای کسب‌وکار شما اهمیت دارد؟

انتخاب نام دامنه و ثبت آن برای کسب‌وکارها و برندها در فضای آنلاین بسیار مهم است. نام دامنه شما همانند نشان تجاری شما در دنیای مجازی عمل کرده و به شناسایی و معرفی کسب‌وکار شما کمک می‌کند. این نکات را در نظر بگیرید:

 • انتخاب نام دامنه مناسب: نام دامنه شما باید با برند و فعالیت کسب‌وکار شما همخوانی داشته باشد. از واژه‌ها و اصطلاحاتی استفاده کنید که با مشتریان شما انطباق داشته باشد و نام دامنه را آسان به یاد بسپارند.
 • اهمیت پسوند دامنه: پسوند دامنه نیز اهمیت دارد. برای کسب‌وکارهای تجاری، پسوند‌های معمولی مثل دامنه .com معمولاً مناسب‌تر است. اگر در ایران فعالیت می‌کنید، پسوند .ir نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • پیشنهادات جایگزین: پیشنهادهای دامنه‌های جایگزین را نیز بررسی کنید. ممکن است نام دامنه دقیق مورد نظر شما قبلاً ثبت شده باشد. در این صورت، نام‌های دامنه جایگزین و مشابه را بررسی کنید.

به عنوان یک کارفرما، همیشه از خدمات معتبر و مطمئن برای ثبت دامنه استفاده کنید. انتخاب یک مرکز ثبت دامنه با تجربه و معتبر مهم است تا مالکیت دامنه به درستی به شما واگذار شود و هر گونه پیچیدگی فنی را از شما دور نگه دارد.

نکات مهم خرید دامنه

خرید دامنه می‌تواند یکی از مراحل مهم در راه‌اندازی سایت یا ساخت هویت آنلاین باشد. در نظر داشتن نکات زیر می‌تواند به شما در این فرآیند کمک کند:

 • کوتاهی نام دامنه: نام دامنه کوتاه‌تر به کاربران کمک می‌کند تا به راحتی آن را تایپ کنند و به یاد بیاورند. نام دامنه‌های بلند و پیچیده ممکن است مشکلاتی ایجاد کنند.
 • نوشتار و تایپ ساده: اطمینان حاصل کنید که نام دامنه به راحتی تایپ شود. اجتناب استفاده از حروف و علائم خاص می‌تواند به افزایش سادگی نام دامنه کمک کند.
 • استفاده از نام شهر یا منطقه (اختیاری): اگر کسب‌وکار شما مرتبط با یک شهر یا منطقه خاص است، می‌توانید نام دامنه‌ای با اشاره به این شهر یا منطقه انتخاب کنید تا کاربران محلی را جلب کنید.
 • انتخاب پسوند مناسب: پسوند دامنه نیز مهم است. انتخاب پسوندی که به محتوای وب‌سایت شما مرتبط و مناسب کشور یا منطقه مورد نظرتان باشد، مفید است.
 • زمان ثبت دامنه .ir: برای دامنه‌های با پسوند .ir، به زمان ثبت و تایید مدارک توسط تیم ایرنیک توجه کنید. این مسائل ممکن است برنامه‌های شما را تحت تأثیر قرار دهند.
 • حداقل طول نام دامنه: حداقل تعداد کاراکترهای مجاز برای نام دامنه را در نظر داشته باشید تا نام دامنه خود را انتخاب کنید.
 • دامنه با حروف فارسی: اگر از حروف فارسی در نام دامنه استفاده می‌کنید، توجه داشته باشید که ممکن است فقط با پسوند‌های .com و .net ثبت شوند.
 • زمان ثبت سریع: برخی از مراکز ثبت دامنه سریعتر از دیگران نام دامنه را ثبت می‌کنند، بنابراین ممکن است بهتر باشد از یک مرکز ثبت دامنه با سابقه و عملکرد مطمئن استفاده کنید.

با رعایت این نکات، می‌توانید نام دامنه ایده‌آل برای کسب‌وکار خود را انتخاب کرده و آن را به درستی در بستر مناسبی مانند هاست ورد پرس یا هاست ویندوزی یا لینوکسی ثبت کنید.

مزایای خرید دامنه

خرید دامنه سایت به شما به عنوان یک شخص حقیقی، کسب‌وکار یا سازمان در فضای آنلاین مزایای زیادی ارائه می‌دهد. در زیر به برخی از مزایای اصلی اشاره شده است:

 • اختصاص یک هویت منحصر به فرد: با داشتن دامنه شخصی یا برند، شما یک هویت منحصر به فرد در فضای آنلاین دارید که به شما امکان می‌دهد تا در میان میلیون‌ها وب‌سایت و ایمیل دیگر متمایز شوید.
 • ارتقاء برند: دامنه شما به عنوان نام تجاری یا برند شما در فضای آنلاین عمل می‌کند. انتخاب یک دامنه مناسب باعث افزایش شناخته‌شدگی و اعتبار برند شما می‌شود.
 • سهولت در یادگیری و حفظ: داشتن یک دامنه به شما کمک می‌کند تا یک آدرس ثابت و خاص برای وب‌سایت، ایمیل و منابع دیگر داشته باشید. این امر کمک می‌کند تا آدرس‌ها را آسان‌تر به یاد بیاورید و حفظ کنید.
 • امکانات سفارشی: با دامنه شخصی، شما امکانات سفارشی مانند ایجاد ایمیل‌های شخصی، وب‌سایت‌های خود و انتقال ترافیک به منابع مختلف را دارید.
 • رتبه‌بندی بهتر در موتورهای جستجو (SEO): موتورهای جستجو معمولاً وب‌سایت‌های با دامنه شخصی را به عنوان سایت معتبرتر و مطمئن‌تر می‌شناسند و این امر می‌تواند به بهبود رتبه‌بندی وب‌سایت شما در نتایج جستجو کمک کند.
 • حفاظت از هویت: دامنه خود تا زمانی که هزینه میزبانی را پرداخت کنید، به نام شما باقی می‌ماند و از استفاده دیگران محافظت می‌شود.
 • امکان تجارت آنلاین: دامنه به شما امکان می‌دهد تا فروشگاه آنلاین، وب‌سایت کسب‌وکار و سایر منابع تجاری را ایجاد کنید و بازارهای مختلف را هدف قرار دهید.
 • آمار و تجزیه و تحلیل: با داشتن دامنه خود، شما می‌توانید آمار و تجزیه و تحلیل دقیق‌تری از ترافیک وب‌سایت خود داشته باشید و عملکرد آن را بهبود ببخشید.

خرید و ثبت دامنه com برای چه افرادی مناسب است؟

خرید دامنه دات کام یکی از پرکاربردترین پسوندهای دامنه در دنیاست. این پسوند برای اهداف تجاری طراحی شده بود، اما به دلیل محبوبیت بسیار زیاد و توسعه فضای آنلاین، اکنون برای انواع وب‌سایت‌ها و کاربردهای مختلفی استفاده می‌شود. دامنه .com به عنوان نمادی از وب‌سایت‌های معتبر و اعتباری شناخته می‌شود و بسیاری از افراد و کسب‌وکارها از آن برای ایجاد حضور آنلاین استفاده می‌کنند. انتخاب یک دامنه .com مناسب می‌تواند به شما در تبلیغات و بازاریابی آنلاین کمک کند و به کسب‌وکار شما اعتبار بیشتری بدهد.

مزایای خرید از مرواهاست

مزایای خرید دامین از یک مرکز ثبت دامنه معتبر همچون مرواهاست عبارتند از:

 • با خرید دامین از مرواهاست، شما اطمینان خاصی از مالکیت دامنه خود دارید و نگرانی از احتمال اشتباهی انتقال دامنه به دیگران کاهش می‌یابد.
 • مجموعه مرواهاست به شما مشاوره رایگان در مورد انتخاب نام دامنه مناسب و مدیریت آن ارائه می‌دهد. این مشاوران می‌توانند به شما کمک کنند تا نام دامنه بهتری انتخاب کنید.
نمایش بیشتر

ثبت و خرید دامین از مروا هاست

مرواهاست یکی از مراکز ارائه‌دهنده خدمات هاستینگ و زیرمجموعه شرکت مهندسی فراپویان رایانه و شرکت فنی مهندسی مروا است که سابقه بسیار طولانی و درخشانی در این عرصه دارد. این شرکت همواره در تلاش است تا با استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد، همچنین بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا خدماتی با بالاترین سطح کیفیت به مشتریان خود ارائه دهد. مرواهاست تاکنون افتخار میزبانی و نگهداری بسیاری از سایت‌ها و دامنه‌های سازمان‌ها و مراکز دولتی و خصوصی را داشته است. ثبت دامنه یکی از اقدامات اساسی و اولیه برای راه‌اندازی یک وب سایت است که به وسیله آن وب سایت قابل دسترس خواهد بود. مرواهاست پسوندهای مختلف را با بهترین و مناسب‌ترین تعرفه دامنه در اختیار شما قرار می‌دهد. همچنین اگر از قبل دامنه ای دارید می‌توانید از خدمات انتقال دامنه مرواهات بهره مند شوید.

نام دامین چیست و ثبت دامنه مناسب چه اهمیتی دارد؟

دامنه یا دامین به آدرس وب سایت گفته می‌شود که از ۳ بخش www، نام دامین و پسوند آن تشکیل شده است. شما می‌توانید برای کسب و کار خود از پسوندهای عمومی ir و com استفاده کنید. دامنه‌های دیگری نیز وجود دارند که هر کدام برای یک نوع فعالیت به خصوص مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال پسوند net برای شرکت‌های کامپیوتری و مبتنی بر اینترنت مناسب است. برای ثبت دامنه نیز دو مدل فارسی و انگلیسی وجود دارد که می‌توانید به دلخواه یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. اما دامنه‌های فارسی فقط برای پسوندهای org، net و com قابل ثبت است. انتخاب نام دامنه مناسب در برندینگ و سئو وب سایت شما تأثیر بسیار زیادی دارد. بنابراین سعی کنید از نام‌های ساده، کوتاه و مختصر استفاده کنید تا بهتر در ذهن مخاطبان بماند و تایپ آن راحت باشد.

برای ثبت و خرید دامنه چه اقداماتی باید انجام دهیم؟

برای ثبت و خرید دامنه ابتدا باید از آزاد بودن آن مطمئن شوید. نام دامنه انتخاب نباید قبلا ثبت و خریداری شده باشد. سپس پسوند موردنظرتان را انتخاب و بر روی فیلد افزودن یا خرید دامنه کلیک کنید.

به منظور استعلام دامین نیز می‌توانید از ابزارهای جستجوی دامنه استفاده کنید. اما مرواهاست به منظور راحتی کار شما در وب سایت خود فرم جستجوی دامنه را قرار داده که می‌توانید برای چک کردن دامنه مورد نظرتان از آن بهره‌مند شوید. تنها کافیست نام دامنه خود را در فیلد مکردنظر تایپ کنید و بر روی جستجوی دامنه کلیک کنید. در صورتی که دامنه به رنگ سبز درآید به معنی آزاد بودن آن است و می‌توانید آن را ثبت کنید.

تعرفه دامنه در مرواهاست به چه صورت است؟

تعرفه دامنه بسته به نوع پسوند متغیر است. هر پسوندی تعرفه مختص به خود را دارد. شما می‌توانید با مراجعه به جدول تعرفه دامنه ارائه شده در وب سایت مرواهاست از تعرفه‌های پسوندهای مختلف مطلع شوید. مرواهاست پسوندهای مختلفی را با بهترین و مناسب‌ترین تعرفه نسبت به دیگر شرکت‌ها در اختیار شما عزیزان قرار می‌دهد.

خرید دامنه ir برای چه کسانی مناسب است؟

دامنه ir یک دامنه ملی است که ایرانی بودن هویت یک وب سایت را نشان می‌دهد. بنابراین اگر کسب و کار شما فقط به داخل ایران منتهی می‌شود، این پسوند برای وب سایت شما بسیار مناسب خواهد بود. دامنه ملی ir همچنین کمترین تعرفه را در بین پسوندهای دیگر دارد. برای خرید دامنه ir باید آن را در مرکز ایرنیک ثبت کنید. اما ثبت دامنه ملی در این سایت بسیار دشوار است. از این رو پیشنهاد ما ثبت از طریق نمایندگی‌های معتبر ایرنیک است که کار را برای شما بسیار راحت می‌کند. مرواهاست یکی از معتبرترین نمایندگی‌های ایرنیک برای ثبت دامنه ملی است. شما می‌توانید بدون هیچ مشکلی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دامنه ملی خود را از طریق مرواهاست ثبت کنید.

انتخاب یک نام مناسب برای وب سایت تأثیر بسیار زیادی بر برندینگ و سئو وب سایت می‌گذارد. برای آن که نام دامنه شما توسط موتورهای جستجو سریع‌تر کشف شود، از نام‌های کوتاه و ساده استفاده کنید.

راهنمای ثبت دامین سایت و خرید دامین

برای ثبت دامنه سایت مهم‌ترین قدم، استعلام دامنه است. چک کردن دامنه به منظور آزاد بودن نام دامین انتخابی شما انجام می‌شود. مرواهاست برای این کار فرمی را در وب سایت خود قرار داده که می‌توانید از طریق آن به جستجوی دامنه بپردازید. بعد از تأیید نام دامنه، قدم بعدی ثبت و خرید دامنه است. دامنه بعد از ثبت در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شما تحویل داده می‌شود.

برای انتخاب نام دامین نیز از عبارات کوتاه، ساده و مختصر استفاده کنید تا پیدا کردن آن برای کاربران راحت‌تر باشد. از طرفی نام‌های کوتاه و ساده نه تنها بهتر در ذهن مخاطبان می‌مانند، بلکه از دید موتور جستجو نیز ارزش و اهمیت بیشتری دارند. توصیه مرواهاست به شما برای انتخاب نام دامنه، بهره‌گیری از نام شرکت با برندتان است. در صورتی که نام سازمان یا برند شما طولانی است می‌توانید از مخفف آن به عنوان نام دامین استفاده کنید.

خرید دامین از مرواهاست چه مزایایی برای ما دارد؟

با خرید دامین از مرواهاست می‌توانید از مالکیت دامین خود مطمئن شوید. همچنین از تیم حرفه‌ای مرواهاست به صورت رایگان مشاوره بگیرید.

مرواهاست یکی از معتبرترین و بهترین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هاستینگ و ثبت و استعلام قیمت هاست است. شما می‌توانید به منظور راه‌اندازی وب سایت خود دامنه‌ای با مناسب‌ترین تعرفه را از طریق مرواهاست ثبت کنید. با ثبت دامنه سایت در این شرکت می‌توانید از خدمات ارزنده آن نیز بهره‌مند شوید.

درخواست مشاوره در خرید سرویس

اگر در رابطه با سرویس مورد نظر سوالی دارید، بروی دکمه کلیک کنید تا شما را راهنمایی کنیم.

سوالات متداول

اگر پاسخ سوال خودتون را پیدا نکردید نگران نباشید. میتونید با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون را با ما در ارتباط بگذارید.
جداکننده نارنجی

دامنه نام رسمی سایت شماست که دیگران از طریق این نام به وب سایت شما دسترسی خواهند داشت. بهتر است که یک نام کوتاه مرتبط به کسب و کار شما و عنوان کاری شما باشد.

امروزه برای مشاغل و رشته های مختلف، پسوند های مختلفی در دسترس شما قرار گرفته است که نشان دادن ماهیت کاری سایت شما را برای مشتریان آسانتر میکند.

بله، می‌توانید دامنه دات کام خود را از یک مرکز ثبت دامنه به مرکز دیگری منتقل کنید. این عملیات به عنوان انتقال دامنه شناخته می‌شود.

پسوندهای معمولی مانند .com، .net، و .org رایج هستند. هر یک معانی و کاربردهای خود را دارند.

نظرات مشتریان مروا هاست

با سرویس های میزبانی مروا هاست با خیال راحت به توسعه کسب و کارتان بپردازید
جداکننده نارنجی
ممنون از هاست پرسرعت سرور ایران و سرور مجازی ایرانی بخاطر سرعت بالا و با کیفیت سرور ایران ترافیک 1 به 1 که تا الان 6 ماهی میشه که استفاده میکنم
avatar

نیما محمدی

ممنون لز مرواهاست بخاطر سرور مجازی ویندوز ایران و سرور مجازی پر سرعتش که سرور مجازی هارد بالا در اختیار ما قرار میده
avatar

کیان

من نزدیک به 3 ماه هستش که هاست وردپرس خریدم و واقعا هاست وردپرس پر سرعت و هاست وردپرس اقتصادی رو اکه می‌خواید تجربه کنید پیشنهاد میکنم هاست پر سرعت وردپرس مرواهاست رو تهیه کنید
تصویر کاربر زن

سمین

خرید هاست مخصوص وردپرس و ووکامرس رو از مرواهاست انجام بدید، واقعا پشیمون نمیشید، من خرید هاست وردپرس پرسرعت و بدون مشکل رو الان چند وقته که از این سایت تهیه میکنم
avatar

ابراهیم

فروش هاست وردپرس و هاست اختصاصی وردپرس یه چیزیه که باید از جای مطمئن خریداری بشه، به نظرم خرید هاست برای وردپرس و هاست مخصوص ووکامرس مرواهاست یک گزینه بسیار مناسب هستش برای همگی
تصویر کاربر زن

نوشین

خرید هاست سی پنل و خرید هاست لینوکس سی پنل ایران رو از همین سایت تهیه کنید، پشیمون نمی‌شید، خرید هاست cpanel رو من از همین سایت انجام دادم و هاست پرسرعت ایران هستش واقعا
avatar

نیما

مروا هاست
ارائه دهنده سرویس های میزبانی وب
لوگو بانک کشاورزی
بـــــانک کشــــــاورزی

شماره حساب:

954399418

کپی

شماره کارت:

6037-7070-0036-5571

کپی

شماره شبا:

IR−810160000000000954399418

کپی

صاحب حساب:

شرکت مهندسین فراپویان رایانه

لوگو بانک پارسیان
بـــــانک پـــــــارسیان

شماره حساب:

81100000528009

کپی

شماره کارت:

6221-0612-2244-0747

کپی

شماره شبا:

IR−460540105481100000528009

کپی

صاحب حساب:

شرکت مهندسین فراپویان رایانه