انتقال دامنه

دامنه، دامین یا domain نامی است که وب‌سایت شما از طریق آن قابل دسترس خواهد بود. دامنه از دو بخش نام و پسوند تشکیل شده است نام دامنه (domain) گویای نام برند یا فعالیت شما بوده و به دلخواه شما انتخاب می گردد، پسوند دامنه ملی همان ir. و پسوند دامنه‌های بین‌المللی co | .org | .net | .com. و… می‌باشد. ثبت سایت یا انتخاب دامنه مناسب از الویت بالایی در کسب‌و‌کار شما برخوردار می‌باشد، چنانچه به درستی بتوانید براساس نام شرکت یا فعالیت خود دامنه آزاد و مناسب انتخاب نمایید در بازاریابی موفقیت بیشتری کسب خواهید نمود. مزایای خرید دامنه از مرواهاست اطمینان در مالکیت دامین و استفاده از مشاوران حرفه‌ای به صورت رایگان می‌باشد. انتخاب نام دامین مناسب در برندینگ و سئو (SEO) سایت شما تاثیرگذار می‌باشد.

جهت انتقال دامنه، بر روی دکمه انتقال دامنه کلیک کنید

loading
نام دامنه مورد نظر به همراه پسوند آن را وارد کنید...
Please verify that you are not a robot.
690,000 تومان
49,000 تومان
1,170,000 تومان
750,000 تومان
825,000 تومان
1,990,000 تومان
2,080,000 تومان
620,000 تومان
1,240,000 تومان
1,900,000 تومان
1,320,000 تومان
1,530,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
810,000 تومان
1,210,000 تومان
1,980,000 تومان
600,000 تومان
1,320,000 تومان
1,820,000 تومان
1,810,000 تومان
1,240,000 تومان
1,840,000 تومان
6,000,000 تومان
1,210,000 تومان
1,210,000 تومان
1,090,000 تومان
5,500,000 تومان
6,200,000 تومان
1,700,000 تومان
1,870,000 تومان
1,870,000 تومان
3,100,000 تومان
1,860,000 تومان
1,860,000 تومان
1,870,000 تومان
1,860,000 تومان
950,000 تومان
1,860,000 تومان
1,210,000 تومان
1,870,000 تومان
3,230,000 تومان
1,950,000 تومان
1,090,000 تومان
1,860,000 تومان
600,000 تومان
600,000 تومان
830,000 تومان
630,000 تومان
1,110,000 تومان
730,000 تومان
610,000 تومان
770,000 تومان
2,850,000 تومان
700,000 تومان
2,480,000 تومان
660,000 تومان
625,000 تومان
670,000 تومان
1,370,000 تومان
650,000 تومان
1,200,000 تومان
2,120,000 تومان
2,850,000 تومان
2,450,000 تومان
550,000 تومان
1,460,000 تومان
768,000 تومان
1,600,000 تومان
2,500,000 تومان
1,400,000 تومان
990,000 تومان
1,390,000 تومان
905,000 تومان
49,000 تومان

مشاهده تعرفه دامنه ها

690,000

تومان

1,170,000

تومان

750,000

تومان

825,000

تومان

1,990,000

تومان

2,080,000

تومان

905,000

تومان

1,390,000

تومان

990,000

تومان

1,400,000

تومان

2,500,000

تومان

550,000

تومان

1,460,000

تومان

2,450,000

تومان

تعرفه انتقال و تمدید دامنه

پسوند دامنههزینه ثبتهزینه تمدیدهزینه انتقالدورهسفارش
com.
690,000 تومان
740,000 تومان
740,000 تومان
ا ساله
net.
825,000 تومان
825,000 تومان
825,000 تومان
ا ساله
org.
750,000 تومان
750,000 تومان
750,000 تومان
ا ساله
ir.
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
ا ساله
co.
1,990,000 تومان
1,990,000 تومان
1,990,000 تومان
ا ساله
co.ir.
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
ا ساله
.info
1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
ا ساله
asia.
905,000 تومان
905,000 تومان
905,000 تومان
ا ساله
agency.
1,390,000 تومان
1,390,000 تومان
1,390,000 تومان
ا ساله
biz.
990,000 تومان
990,000 تومان
990,000 تومان
ا ساله
me.
1,400,000 تومان
1,400,000 تومان
1,400,000 تومان
ا ساله
tv.
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان
ا ساله
ws.
550,000 تومان
1,600,000 تومان
1,600,000 تومان
1 ساله
mobi.
1,460,000 تومان
1,460,000 تومان
1,460,000 تومان
ا ساله
ie.
2,450,000 تومان
2,450,000 تومان
2,450,000 تومان
1 ساله
my.
2,850,000 تومان
2,850,000 تومان
2,850,000 تومان
1 ساله
com.my.
2,120,000 تومان
2,120,000 تومان
2,120,000 تومان
1 ساله
pro.
1,200,000 تومان
1,200,000 تومان
1,200,000 تومان
1 ساله
com.فارسی
650,000 تومان
700,000 تومان
700,000 تومان
1 ساله
net.فارسی
620,000 تومان
620,000 تومان
620,000 تومان
1 ساله
bz.
1,370,000 تومان
1,370,000 تومان
1,370,000 تومان
1 ساله
cc.
670,000 تومان
670,000 تومان
670,000 تومان
1 ساله
eu.
625,000 تومان
625,000 تومان
625,000 تومان
1 ساله
de.
660,000 تومان
660,000 تومان
660,000 تومان
1 ساله
ae.
2,480,000 تومان
2,480,000 تومان
2,480,000 تومان
1 ساله
in.
700,000 تومان
700,000 تومان
700,000 تومان
1 ساله
mn.
2,850,000 تومان
2,850,000 تومان
2,850,000 تومان
1 ساله
tel.
770,000 تومان
770,000 تومان
770,000 تومان
1 ساله
us.
610,000 تومان
610,000 تومان
610,000 تومان
1 ساله
ch.
730,000 تومان
730,000 تومان
730,000 تومان
1 ساله
pw.
1,110,000 تومان
1,110,000 تومان
1,110,000 تومان
1 ساله
shop.
2,080,000 تومان
2,080,000 تومان
2,080,000 تومان
1 ساله
name.
630,000 تومان
630,000 تومان
630,000 تومان
1 ساله
com.co.
830,000 تومان
830,000 تومان
830,000 تومان
1 ساله
co.uk.
600,000 تومان
600,000 تومان
600,000 تومان
1 ساله
org.uk.
600,000 تومان
600,000 تومان
600,000 تومان
1 ساله
download.
1,860,000 تومان
1,860,000 تومان
1,860,000 تومان
1 ساله
company.
1,090,000 تومان
1,090,000 تومان
1,090,000 تومان
1 ساله
academy.
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
1 ساله
tech.
3,230,000 تومان
3,230,000 تومان
3,230,000 تومان
1 ساله
chat.
1,870,000 تومان
1,870,000 تومان
1,870,000 تومان
1 ساله
city.
1,210,000 تومان
1,210,000 تومان
1,210,000 تومان
1 ساله
country.
1,860,000 تومان
1,860,000 تومان
1,860,000 تومان
1 ساله
club.
950,000 تومان
950,000 تومان
950,000 تومان
1 ساله
coffee.
1,860,000 تومان
1,860,000 تومان
1,860,000 تومان
1 ساله
computer.
1,870,000 تومان
1,870,000 تومان
1,870,000 تومان
1 ساله
cool.
1,860,000 تومان
1,860,000 تومان
1,860,000 تومان
1 ساله
date.
1,860,000 تومان
1,860,000 تومان
1,860,000 تومان
1 ساله
dental.
3,100,000 تومان
3,100,000 تومان
3,100,000 تومان
1 ساله
digital.
1,870,000 تومان
1,870,000 تومان
1,870,000 تومان
1 ساله
domains.
1,870,000 تومان
1,870,000 تومان
1,870,000 تومان
1 ساله
email.
1,700,000 تومان
1,700,000 تومان
1,700,000 تومان
1 ساله
energy.
6,200,000 تومان
6,200,000 تومان
6,200,000 تومان
1 ساله
film.
5,500,000 تومان
5,500,000 تومان
5,500,000 تومان
1 ساله
gallery.
1,090,000 تومان
1,090,000 تومان
1,090,000 تومان
1 ساله
gift.
1,210,000 تومان
1,210,000 تومان
1,210,000 تومان
1 ساله
group.
1,210,000 تومان
1,210,000 تومان
1,210,000 تومان
1 ساله
host.
6,000,000 تومان
6,000,000 تومان
6,000,000 تومان
1 ساله
co.com.
1,840,000 تومان
1,840,000 تومان
1,840,000 تومان
1 ساله
art.
1,240,000 تومان
1,240,000 تومان
1,240,000 تومان
1 ساله
zone.
1,810,000 تومان
1,810,000 تومان
1,810,000 تومان
1 ساله
im.
1,820,000 تومان
1,820,000 تومان
1,820,000 تومان
1 ساله
cloud.
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
1 ساله
uk.
600,000 تومان
600,000 تومان
600,000 تومان
1 ساله
charity.
1,980,000 تومان
1,980,000 تومان
1,980,000 تومان
1 ساله
cn.
1,210,000 تومان
1,210,000 تومان
1,210,000 تومان
1 ساله
ca.
810,000 تومان
810,000 تومان
810,000 تومان
1 ساله
xyz.
768,000 تومان
768,000 تومان
768,000 تومان
ا ساله
gov.ir.
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
1 ساله
ac.ir.
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
1 ساله
sch.ir.
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
1 ساله
net.ir.
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
1 ساله
org.ir.
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
1 ساله
space.
1,530,000 تومان
1,530,000 تومان
1,530,000 تومان
1 ساله
site.
1,600,000 تومان
1,600,000 تومان
1,600,000 تومان
ا ساله
photography.
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
1 ساله
website.
1,900,000 تومان
1,900,000 تومان
1,900,000 تومان
1 ساله
se.
1,240,000 تومان
1,240,000 تومان
1,240,000 تومان
1 ساله
نمایش موارد بیشتر

مزایا و ویژگی های انتقال دامنه به مروا هاست

آسوده تخته هاست برانید!

شرکت مهندسین فرا پویان رایانه از مراکز پیشرو در عرصه ارائه خدمات فناوری اطلاعات در ایران هستند که نزدیک به سه دهه سابقه درخشان در این زمینه دارد. این مرکز با بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات را به مشتریان خود ارائه می‌دهد. مرواهاست یکی از زیر مجموعه‌های آن است که از مراکز با سابقه سرویس هاست در ایران محسوب می‌شود. یکی از سرویس‌های این شرکت ارائه خدمات فروش با بهترین قیمت دامنه می‌باشد که از اولین اقدامات در ساخت وب سایت است. اما گاهی اوقات افراد دامنه وب سایت خود را از یک شرکت خریداری کرده و در زمان تمدید قصد انتقال آن را به مرکز دیگری دارند. به این عمل اصطلاحاً انتقال دامنه گفته می‌شود که امکان آن برای مشتریان عزیز در مرواهاست فراهم شده است.

برای انتقال دامنه به شرکت مرواهاست چه اقداماتی باید انجام دهیم؟

انتقال دامنه به معنی تغییر در محل نگهداری دامین است. برای انتقال دامنه‌های بین‌المللی که به آن‌ها غیرملی یا عمومی نیز گفته می‌شود، باید از شرکت قبلی ثبت کننده دامین درخواست کنید قفل انتقال دامنه را برای شما باز کرده و کد مربوط به آن را در اختیارتان قرار دهد. این کد انتقال که در اصطلاح به آن EPP Code نیز گفته می‌شود، به منظور حفاظت و امنیت دامنه هنگام انتقال ورد استفاده قرار می‌گیرد. به این معنی که فقط افراد دارنده این کد می‌توانند نسبت به انتقال دامنه به شرکت رجیستراری دیگر اقدام کنند. بعد از دریافت این کد از شرکت ثبت کننده فعلی می‌توانید در وب سایت شرکت مرواهاست نسبت به انتقال دامنه خود اقدام کنید. اما از آن جا که فرآیند انتقال این قبیل پسوندها چند روزی طول می‌کشد، بهتر است از دو هفته قبل از تاریخ انقضای سفارشتان درخواست انتقال خود را انجام دهید تا با مشکل مواجه نشوید. از طرفی در صورتی که بعد از اتمام تاریخ انقضا اقدام به انجام این فرآیند کنید، متأسفانه دیگر امکان انجام آن وجود نخواهد داشت و شما مجبورید دامین خود را در همان شرکت ثبت کننده قبلی تمدید کنید. برای انتقال دامنه‌های ملی با پسوند .ir یا .ایران، مرواهاست این کار را بدون هیچ نگرانی برای شما انجام خواهد داد. بعد از اتمام فرآیند انتقال، ایمیلی مبنی بر تأیید انتقال برای شما ارسال خواهد شد.

قبل از انتقال دامنه چه نکاتی را باید مورد توجه قرار داد؟

همان‌طور که اشاره کردیم روند انتقال دامنه با توجه به نوع پسوند و رجیسترار ثبت شده متفاوت است. در حالت کلی برای انتقال دامنه باید نکاتی را در نظر گرفت. قبل از آن که نسبت به انتقال دامین خود اقدام کنید باید از قوانین آن اطلاع داشته باشید. ICANN سازمانی است که تمامی دامنه‌ها در آن جا ثبت می‌شود. این سازمان مرجع وظیفه ساماندهی و بررسی دامنه‌ها را در تمام جهان بر عهده دارد. طبق قوانین سازمان ICANN برای انتقال دامنه به شرکت هاستینگ دیگر باید از زمان ثبت یا انتقال به شرکت فعلی حداقل 60 روز گذشته باشد. براساس قوانین همین سازمان از انقضای دامنه باید برای انتقال به شرکت دیگر حداقل یک روز فرصت باقی مانده باشد. قبل‌تر نیز گفتیم که روند انتقال چند روزی طول می‌کشد، پس اگر قصد انجام این کار را دارید باید حدود 7-5 روز قبل از اتمام قرارداد (انقضا) درخواست خود را ثبت کنید.

در صورتی که کمتر از 7 روز از تاریخ انقضا دامنه شما باقی مانده و تمایل به انتقال دارید، احتمالاً تا زمان اتمام مراحل انتقال دامنه چند روزی امکان دسترسی به وب سایت خود را نداشته باشید. انتقال دامنه به شرکت مرواهاست هزینه‌ای برای شما ندارد و شما فقط هزینه تمدید یکساله دامنه خود را پرداخت خواهید کرد. یکی از نکات مهم در انتقال دامین آن است که شما در حین انجام این روند نمی‌توانید DNS خود را تغییر دهید. اگر قصد تغییر آن را دارید باید قبل از شروع فرآیند انتقال انجام دهید.

شرکت مرواهاست فرآیند انتقال دامنه و تغییر مالکیت دامین‌های بین‌المللی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌دهد. علاوه بر این در تمامی مراحل فرآیند انتقال دامنه تیم پشتیبان مرواهاست همراه شما خواهد بود.

اگر قصد انتقال دامنه از فردی به فرد دیگر را داشتیم، چه کاری باید انجام دهیم؟

برای انتقال دامنه از شخص به شخص دیگر، فرد صاحب امتیاز دامنه باید در پنل مدیریتی خود از بخش انتقال دامنه یا قسمتی که لیست دامنه‌ها در آن قرار دارند، گزینه فروش دامنه را انتخاب کند. بعد از انجام مراحل مربوطه پیامی مبتنی بر رمز برای فرد خریدار ارسال می‌شود که باید آن را به صاحب امتیاز دامنه بفرستد. سپس فرد صاحب امتیاز رمز دریافتی را در قسمت انتقال دامنه وارد می‌کند. سپس در بخش درخواست‌ها باید نسبت به تأیید یا لغو درخواست خریدار اقدام کند. بعد از تأیید، درخواست فروش و انتقال امتیاز دامنه به شخص دیگر به مرکز ثبت دامنه ارسال می‌شود. سپس شرکت ثبت کننده بسته به این که فرد حقیقی یا حقوقی است و نوع دامنه ملی و غیرملی مدارکی را از فروشنده درخواست می‌کند. بعد از تکمیل پرونده و مدارک مورد نیاز امتیاز دامنه به فرد دیگر منتقل می‌شود. این نوع انتقال دامنه برای ایجاد کننده آن دارای هزینه است. از این رو در صورت عدم پرداخت مرکز ثبت کننده درخواست را بررسی نخواهد کرد. نرخ این انتقال نیز در شرکت‌های مختلف متفاوت است و به نوع پسوند و حقیقی یا حقوقی بودن فرد بستگی دارد.

شرکت مرواهاست یکی از بهترین و معروف‌ترین ارائه دهنده‌گان خدمات هاستینگ و فروش دامنه در ایران است که سابقه بسیار طولانی و درخشانی نیز در این زمینه دارد. این شرکت از تیم پشتیبانی بسیار قوی برخوردار است که در تمامی مراحل انتقال دامنه همراه شما خواهد بود و خدمات ارزنده و بی‌نظیری را نیز در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد. انتقال دامنه به شرکت مرواهاست به صورت رایگان انجام می‌گیرد و شما تنها هزینه تمدید یکساله دامنه خود را پرداخت خواهید کرد. این شرکت همچنین فرآیند انتقال را در سریع‌ترین زمان ممکن برای شما عزیزان انجام خواهد داد.

سوالات متداول

اگر پاسخ سوال خودتون را پیدا نکردید نگران نباشید. میتونید با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون را با ما در ارتباط بگذارید.

دامنه نام رسمی سایت شماست که دیگران از طریق این نام به وب سایت شما دسترسی خواهند داشت. بهتر است که یک نام کوتاه مرتبط به کسب و کار شما و عنوان کاری شما باشد.

امروزه برای مشاغل و رشته های مختلف، پسوند های مختلفی در دسترس شما قرار گرفته است که نشان دادن ماهیت کاری سایت شما را برای مشتریان آسانتر میکند.

از پنل دامنه مبدا کد انتقال را بگیرید و دامنه را از قفل خارج کنید. سپس به پنل مروا لاگین کنید در قسمت انتقال دامنه کد را وارد کنید.

برای راهنمایی انتخاب پسوند مناسب برای وب سایتتان ابتدا به نام بیزینس خود توجه نمایید و متناسب با آن دامنه آزاد را انتخاب کنید

نظرات مشتریان مروا هاست

با سرویس های میزبانی مروا هاست با خیال راحت به توسعه کسب و کارتان بپردازید
بدون شک مروا هاست یکی از بهترین شرکت ها در حوزه هاستینگ هست. بهترین قیمت هاست را همیشه از مروا هاست بخواهید.

شهره مجیدی

اگر به دنبال خرید یک هاست قدرتمند با بهترین کیفیت هستید پیشنهاد من به شما خرید هاست از مروا هاست است.

پرهام اکبری

سرعت عالی، امنیت بالا و پشتیبانی دائمی از مزایایی بود که خرید هاست از مروا هاست برای من به ارمغان آورد.

حمید فرهودی

یکی از مواردی که در خرید سرور اختصاصی فرانسه برای من مهم هست پشتیبانی قوی می‌باشد و تیم حرفه ای مروا هاست این مورد رو برای من فراهم کرده است.

فرشید مقدسی

سرور اختصاصی فرانسه مروا هاست می‌تواند بهترین انتخاب گیمر های حرفه ای باشد. سرعت و پایداری بالا در کنار پینگ بسیار پایین این سرور عالی هست.

سعید شعبانی

تا کنون بهترین سرویسی که برای انجام بایننس دیده ام سرویس سرور اختصاصی مروا هاست بوده. سرعت و کیفیت بالا در کنار قیمت مناسب این شرکت را از هر نظر متمایز کرده است.

سمانه شاهبازی