انتقال دامنه

دامنه، دامین یا domain نامی است که وب‌سایت شما از طریق آن قابل دسترس خواهد بود. دامنه از دو بخش نام و پسوند تشکیل شده است نام دامنه (domain) گویای نام برند یا فعالیت شما بوده و به دلخواه شما انتخاب می گردد، پسوند دامنه ملی همان ir. و پسوند دامنه‌های بین‌المللی co | .org | .net | .com. و… می‌باشد. ثبت سایت یا انتخاب دامنه مناسب از الویت بالایی در کسب‌و‌کار شما برخوردار می‌باشد، چنانچه به درستی بتوانید براساس نام شرکت یا فعالیت خود دامنه آزاد و مناسب انتخاب نمایید در بازاریابی موفقیت بیشتری کسب خواهید نمود. مزایای خرید دامنه از مرواهاست اطمینان در مالکیت دامین و استفاده از مشاوران حرفه‌ای به صورت رایگان می‌باشد. انتخاب نام دامین مناسب در برندینگ و سئو (SEO) سایت شما تاثیرگذار می‌باشد.

جهت انتقال دامنه، بر روی دکمه انتقال دامنه کلیک کنید

[wpdomainchecker]
815,000 تومان
49,000 تومان
1,490,000 تومان
960,000 تومان
1,070,000 تومان
2,590,000 تومان
2,670,000 تومان
1,070,000 تومان
1,590,000 تومان
2,430,000 تومان
1,690,000 تومان
1,960,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
1,120,000 تومان
1,540,000 تومان
2,530,000 تومان
765,000 تومان
1,690,000 تومان
2,340,000 تومان
2,400,000 تومان
1,590,000 تومان
2,340,000 تومان
7,600,000 تومان
1,540,000 تومان
1,540,000 تومان
1,390,000 تومان
7,070,000 تومان
7,950,000 تومان
2,150,000 تومان
2,390,000 تومان
2,410,000 تومان
3,940,000 تومان
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
2,380,000 تومان
1,210,000 تومان
2,380,000 تومان
1,540,000 تومان
2,380,000 تومان
4,100,000 تومان
2,500,000 تومان
1,390,000 تومان
2,390,000 تومان
765,000 تومان
765,000 تومان
1,340,000 تومان
800,000 تومان
1,430,000 تومان
935,000 تومان
775,000 تومان
982,000 تومان
3,600,000 تومان
890,000 تومان
3,170,000 تومان
1,560,000 تومان
802,000 تومان
860,000 تومان
1,760,000 تومان
940,000 تومان
1,530,000 تومان
2,720,000 تومان
3,650,000 تومان
3,020,000 تومان
706,000 تومان
1,870,000 تومان
980,000 تومان
2,050,000 تومان
2,670,000 تومان
1,780,000 تومان
1,290,000 تومان
1,780,000 تومان
1,160,000 تومان
49,000 تومان

مشاهده تعرفه دامنه ها

2,390,000

تومان

815,000

تومان

1,490,000

تومان

960,000

تومان

1,070,000

تومان

2,590,000

تومان

2,670,000

تومان

1,160,000

تومان

1,780,000

تومان

1,290,000

تومان

1,780,000

تومان

2,670,000

تومان

706,000

تومان

1,870,000

تومان

تعرفه انتقال و تمدید دامنه

پسوند دامنههزینه ثبتهزینه تمدیدهزینه انتقالدورهسفارش
com.
815,000 تومان
940,000 تومان
940,000 تومان
ا ساله
net.
1,070,000 تومان
1,070,000 تومان
1,070,000 تومان
ا ساله
org.
960,000 تومان
960,000 تومان
960,000 تومان
ا ساله
ir.
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
ا ساله
co.
2,590,000 تومان
2,590,000 تومان
2,590,000 تومان
ا ساله
co.ir.
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
ا ساله
.info
1,490,000 تومان
1,490,000 تومان
1,490,000 تومان
ا ساله
asia.
1,160,000 تومان
1,160,000 تومان
1,160,000 تومان
ا ساله
agency.
1,780,000 تومان
1,780,000 تومان
1,780,000 تومان
ا ساله
biz.
1,290,000 تومان
1,290,000 تومان
1,290,000 تومان
ا ساله
me.
1,780,000 تومان
1,780,000 تومان
1,780,000 تومان
ا ساله
tv.
2,670,000 تومان
2,670,000 تومان
2,670,000 تومان
ا ساله
ws.
706,000 تومان
2,040,000 تومان
2,040,000 تومان
1 ساله
mobi.
1,870,000 تومان
1,870,000 تومان
1,870,000 تومان
ا ساله
ie.
3,020,000 تومان
3,020,000 تومان
3,020,000 تومان
1 ساله
my.
3,650,000 تومان
3,650,000 تومان
3,650,000 تومان
1 ساله
com.my.
2,720,000 تومان
2,720,000 تومان
2,720,000 تومان
1 ساله
pro.
1,530,000 تومان
1,530,000 تومان
1,530,000 تومان
1 ساله
com.فارسی
940,000 تومان
940,000 تومان
940,000 تومان
1 ساله
net.فارسی
1,070,000 تومان
1,070,000 تومان
1,070,000 تومان
1 ساله
bz.
1,760,000 تومان
1,760,000 تومان
1,760,000 تومان
1 ساله
cc.
860,000 تومان
860,000 تومان
860,000 تومان
1 ساله
eu.
802,000 تومان
802,000 تومان
802,000 تومان
1 ساله
de.
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
1 ساله
ae.
3,170,000 تومان
3,170,000 تومان
3,170,000 تومان
1 ساله
in.
890,000 تومان
890,000 تومان
890,000 تومان
1 ساله
mn.
3,600,000 تومان
3,600,000 تومان
3,600,000 تومان
1 ساله
tel.
982,000 تومان
982,000 تومان
982,000 تومان
1 ساله
us.
775,000 تومان
775,000 تومان
775,000 تومان
1 ساله
ch.
935,000 تومان
935,000 تومان
935,000 تومان
1 ساله
pw.
1,430,000 تومان
1,430,000 تومان
1,430,000 تومان
1 ساله
shop.
2,670,000 تومان
2,670,000 تومان
2,670,000 تومان
1 ساله
name.
800,000 تومان
800,000 تومان
800,000 تومان
1 ساله
com.co.
1,340,000 تومان
1,340,000 تومان
1,340,000 تومان
1 ساله
co.uk.
765,000 تومان
765,000 تومان
765,000 تومان
1 ساله
org.uk.
765,000 تومان
765,000 تومان
765,000 تومان
1 ساله
download.
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
1 ساله
company.
1,390,000 تومان
1,390,000 تومان
1,390,000 تومان
1 ساله
academy.
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان
1 ساله
tech.
4,100,000 تومان
4,100,000 تومان
4,100,000 تومان
1 ساله
chat.
2,380,000 تومان
2,380,000 تومان
2,380,000 تومان
1 ساله
city.
1,540,000 تومان
1,540,000 تومان
1,540,000 تومان
1 ساله
country.
2,380,000 تومان
2,380,000 تومان
2,380,000 تومان
1 ساله
club.
1,210,000 تومان
1,210,000 تومان
1,210,000 تومان
1 ساله
coffee.
2,380,000 تومان
2,380,000 تومان
2,380,000 تومان
1 ساله
computer.
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
1 ساله
cool.
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
1 ساله
date.
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
1 ساله
dental.
3,940,000 تومان
3,940,000 تومان
3,940,000 تومان
1 ساله
digital.
2,410,000 تومان
2,410,000 تومان
2,410,000 تومان
1 ساله
domains.
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
1 ساله
email.
2,150,000 تومان
2,150,000 تومان
2,150,000 تومان
1 ساله
energy.
7,950,000 تومان
7,950,000 تومان
7,950,000 تومان
1 ساله
film.
7,070,000 تومان
7,070,000 تومان
7,070,000 تومان
1 ساله
gallery.
1,390,000 تومان
1,390,000 تومان
1,390,000 تومان
1 ساله
gift.
1,540,000 تومان
1,540,000 تومان
1,540,000 تومان
1 ساله
group.
1,540,000 تومان
1,540,000 تومان
1,540,000 تومان
1 ساله
host.
7,600,000 تومان
7,600,000 تومان
7,600,000 تومان
1 ساله
co.com.
2,340,000 تومان
2,340,000 تومان
2,340,000 تومان
1 ساله
art.
1,590,000 تومان
1,590,000 تومان
1,590,000 تومان
1 ساله
zone.
2,400,000 تومان
2,400,000 تومان
2,400,000 تومان
1 ساله
im.
2,340,000 تومان
2,340,000 تومان
2,340,000 تومان
1 ساله
cloud.
1,690,000 تومان
1,690,000 تومان
1,690,000 تومان
1 ساله
uk.
765,000 تومان
765,000 تومان
765,000 تومان
1 ساله
charity.
2,530,000 تومان
2,530,000 تومان
2,530,000 تومان
1 ساله
cn.
1,540,000 تومان
1,540,000 تومان
1,540,000 تومان
1 ساله
ca.
1,120,000 تومان
1,120,000 تومان
1,120,000 تومان
1 ساله
xyz.
980,000 تومان
980,000 تومان
980,000 تومان
ا ساله
gov.ir.
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
1 ساله
ac.ir.
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
1 ساله
sch.ir.
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
1 ساله
net.ir.
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
1 ساله
org.ir.
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
1 ساله
space.
1,960,000 تومان
1,960,000 تومان
1,960,000 تومان
1 ساله
site.
2,050,000 تومان
2,050,000 تومان
2,050,000 تومان
ا ساله
photography.
1,690,000 تومان
1,690,000 تومان
1,690,000 تومان
1 ساله
website.
2,430,000 تومان
2,430,000 تومان
2,430,000 تومان
1 ساله
se.
1,590,000 تومان
1,590,000 تومان
1,590,000 تومان
1 ساله
نمایش موارد بیشتر

مزایا و ویژگی های انتقال دامنه به مروا هاست

جداکننده آبی

آسوده تخته هاست برانید!

شرکت مهندسین فرا پویان رایانه از مراکز پیشرو در عرصه ارائه خدمات فناوری اطلاعات در ایران هستند که نزدیک به سه دهه سابقه درخشان در این زمینه دارد. این مرکز با بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات را به مشتریان خود ارائه می‌دهد. مرواهاست یکی از زیر مجموعه‌های آن است که از مراکز با سابقه سرویس هاست در ایران محسوب می‌شود. یکی از سرویس‌های این شرکت ارائه خدمات فروش با بهترین قیمت دامنه می‌باشد که از اولین اقدامات در ساخت وب سایت است. اما گاهی اوقات افراد دامنه وب سایت خود را از یک شرکت خریداری کرده و در زمان تمدید قصد انتقال آن را به مرکز دیگری دارند. به این عمل اصطلاحاً انتقال دامنه گفته می‌شود که امکان آن برای مشتریان عزیز در مرواهاست فراهم شده است.

برای انتقال دامنه به شرکت مرواهاست چه اقداماتی باید انجام دهیم؟

انتقال دامنه به معنی تغییر در محل نگهداری دامین است. برای انتقال دامنه‌های بین‌المللی که به آن‌ها غیرملی یا عمومی نیز گفته می‌شود، باید از شرکت قبلی ثبت کننده دامین درخواست کنید قفل انتقال دامنه را برای شما باز کرده و کد مربوط به آن را در اختیارتان قرار دهد. این کد انتقال که در اصطلاح به آن EPP Code نیز گفته می‌شود، به منظور حفاظت و امنیت دامنه هنگام انتقال ورد استفاده قرار می‌گیرد. به این معنی که فقط افراد دارنده این کد می‌توانند نسبت به انتقال دامنه به شرکت رجیستراری دیگر اقدام کنند. بعد از دریافت این کد از شرکت ثبت کننده فعلی می‌توانید در وب سایت شرکت مرواهاست نسبت به انتقال دامنه خود اقدام کنید. اما از آن جا که فرآیند انتقال این قبیل پسوندها چند روزی طول می‌کشد، بهتر است از دو هفته قبل از تاریخ انقضای سفارشتان درخواست انتقال خود را انجام دهید تا با مشکل مواجه نشوید. از طرفی در صورتی که بعد از اتمام تاریخ انقضا اقدام به انجام این فرآیند کنید، متأسفانه دیگر امکان انجام آن وجود نخواهد داشت و شما مجبورید دامین خود را در همان شرکت ثبت کننده قبلی تمدید کنید. برای انتقال دامنه‌های ملی با پسوند .ir یا .ایران، مرواهاست این کار را بدون هیچ نگرانی برای شما انجام خواهد داد. بعد از اتمام فرآیند انتقال، ایمیلی مبنی بر تأیید انتقال برای شما ارسال خواهد شد.

قبل از انتقال دامنه چه نکاتی را باید مورد توجه قرار داد؟

همان‌طور که اشاره کردیم روند انتقال دامنه با توجه به نوع پسوند و رجیسترار ثبت شده متفاوت است. در حالت کلی برای انتقال دامنه باید نکاتی را در نظر گرفت. قبل از آن که نسبت به انتقال دامین خود اقدام کنید باید از قوانین آن اطلاع داشته باشید. ICANN سازمانی است که تمامی دامنه‌ها در آن جا ثبت می‌شود. این سازمان مرجع وظیفه ساماندهی و بررسی دامنه‌ها را در تمام جهان بر عهده دارد. طبق قوانین سازمان ICANN برای انتقال دامنه به شرکت هاستینگ دیگر باید از زمان ثبت یا انتقال به شرکت فعلی حداقل 60 روز گذشته باشد. براساس قوانین همین سازمان از انقضای دامنه باید برای انتقال به شرکت دیگر حداقل یک روز فرصت باقی مانده باشد. قبل‌تر نیز گفتیم که روند انتقال چند روزی طول می‌کشد، پس اگر قصد انجام این کار را دارید باید حدود 7-5 روز قبل از اتمام قرارداد (انقضا) درخواست خود را ثبت کنید.

در صورتی که کمتر از 7 روز از تاریخ انقضا دامنه شما باقی مانده و تمایل به انتقال دارید، احتمالاً تا زمان اتمام مراحل انتقال دامنه چند روزی امکان دسترسی به وب سایت خود را نداشته باشید. انتقال دامنه به شرکت مرواهاست هزینه‌ای برای شما ندارد و شما فقط هزینه تمدید یکساله دامنه خود را پرداخت خواهید کرد. یکی از نکات مهم در انتقال دامین آن است که شما در حین انجام این روند نمی‌توانید DNS خود را تغییر دهید. اگر قصد تغییر آن را دارید باید قبل از شروع فرآیند انتقال انجام دهید.

شرکت مرواهاست فرآیند انتقال دامنه و تغییر مالکیت دامین‌های بین‌المللی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌دهد. علاوه بر این در تمامی مراحل فرآیند انتقال دامنه تیم پشتیبان مرواهاست همراه شما خواهد بود.

اگر قصد انتقال دامنه از فردی به فرد دیگر را داشتیم، چه کاری باید انجام دهیم؟

برای انتقال دامنه از شخص به شخص دیگر، فرد صاحب امتیاز دامنه باید در پنل مدیریتی خود از بخش انتقال دامنه یا قسمتی که لیست دامنه‌ها در آن قرار دارند، گزینه فروش دامنه را انتخاب کند. بعد از انجام مراحل مربوطه پیامی مبتنی بر رمز برای فرد خریدار ارسال می‌شود که باید آن را به صاحب امتیاز دامنه بفرستد. سپس فرد صاحب امتیاز رمز دریافتی را در قسمت انتقال دامنه وارد می‌کند. سپس در بخش درخواست‌ها باید نسبت به تأیید یا لغو درخواست خریدار اقدام کند. بعد از تأیید، درخواست فروش و انتقال امتیاز دامنه به شخص دیگر به مرکز ثبت دامنه ارسال می‌شود. سپس شرکت ثبت کننده بسته به این که فرد حقیقی یا حقوقی است و نوع دامنه ملی و غیرملی مدارکی را از فروشنده درخواست می‌کند. بعد از تکمیل پرونده و مدارک مورد نیاز امتیاز دامنه به فرد دیگر منتقل می‌شود. این نوع انتقال دامنه برای ایجاد کننده آن دارای هزینه است. از این رو در صورت عدم پرداخت مرکز ثبت کننده درخواست را بررسی نخواهد کرد. نرخ این انتقال نیز در شرکت‌های مختلف متفاوت است و به نوع پسوند و حقیقی یا حقوقی بودن فرد بستگی دارد.

شرکت مرواهاست یکی از بهترین و معروف‌ترین ارائه دهنده‌گان خدمات هاستینگ و فروش دامنه در ایران است که سابقه بسیار طولانی و درخشانی نیز در این زمینه دارد. این شرکت از تیم پشتیبانی بسیار قوی برخوردار است که در تمامی مراحل انتقال دامنه همراه شما خواهد بود و خدمات ارزنده و بی‌نظیری را نیز در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد. انتقال دامنه به شرکت مرواهاست به صورت رایگان انجام می‌گیرد و شما تنها هزینه تمدید یکساله دامنه خود را پرداخت خواهید کرد. این شرکت همچنین فرآیند انتقال را در سریع‌ترین زمان ممکن برای شما عزیزان انجام خواهد داد.

درخواست مشاوره در خرید سرویس

اگر در رابطه با سرویس مورد نظر سوالی دارید، بروی دکمه کلیک کنید تا شما را راهنمایی کنیم.

سوالات متداول

اگر پاسخ سوال خودتون را پیدا نکردید نگران نباشید. میتونید با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون را با ما در ارتباط بگذارید.
جداکننده نارنجی

دامنه نام رسمی سایت شماست که دیگران از طریق این نام به وب سایت شما دسترسی خواهند داشت. بهتر است که یک نام کوتاه مرتبط به کسب و کار شما و عنوان کاری شما باشد.

امروزه برای مشاغل و رشته های مختلف، پسوند های مختلفی در دسترس شما قرار گرفته است که نشان دادن ماهیت کاری سایت شما را برای مشتریان آسانتر میکند.

از پنل دامنه مبدا کد انتقال را بگیرید و دامنه را از قفل خارج کنید. سپس به پنل مروا لاگین کنید در قسمت انتقال دامنه کد را وارد کنید.

برای راهنمایی انتخاب پسوند مناسب برای وب سایتتان ابتدا به نام بیزینس خود توجه نمایید و متناسب با آن دامنه آزاد را انتخاب کنید

نظرات مشتریان مروا هاست

با سرویس های میزبانی مروا هاست با خیال راحت به توسعه کسب و کارتان بپردازید
جداکننده نارنجی
ممنون از هاست پرسرعت سرور ایران و سرور مجازی ایرانی بخاطر سرعت بالا و با کیفیت سرور ایران ترافیک 1 به 1 که تا الان 6 ماهی میشه که استفاده میکنم
avatar

نیما محمدی

ممنون لز مرواهاست بخاطر سرور مجازی ویندوز ایران و سرور مجازی پر سرعتش که سرور مجازی هارد بالا در اختیار ما قرار میده
avatar

کیان

من نزدیک به 3 ماه هستش که هاست وردپرس خریدم و واقعا هاست وردپرس پر سرعت و هاست وردپرس اقتصادی رو اکه می‌خواید تجربه کنید پیشنهاد میکنم هاست پر سرعت وردپرس مرواهاست رو تهیه کنید
تصویر کاربر زن

سمین

خرید هاست مخصوص وردپرس و ووکامرس رو از مرواهاست انجام بدید، واقعا پشیمون نمیشید، من خرید هاست وردپرس پرسرعت و بدون مشکل رو الان چند وقته که از این سایت تهیه میکنم
avatar

ابراهیم

فروش هاست وردپرس و هاست اختصاصی وردپرس یه چیزیه که باید از جای مطمئن خریداری بشه، به نظرم خرید هاست برای وردپرس و هاست مخصوص ووکامرس مرواهاست یک گزینه بسیار مناسب هستش برای همگی
تصویر کاربر زن

نوشین

خرید هاست سی پنل و خرید هاست لینوکس سی پنل ایران رو از همین سایت تهیه کنید، پشیمون نمی‌شید، خرید هاست cpanel رو من از همین سایت انجام دادم و هاست پرسرعت ایران هستش واقعا
avatar

نیما