از جمله راه‌کارهای حفاظت از اطلاعات در برابر تغییرات تهیه فایل‌های پشتیبان به صورت دوره‌ای می‌باشد.
سرویس میزبانی بکاپ مرواهاست با ارائه فضای پشتیبان برای سایت‌های و صاحبان کسب‌وکار، امکان بارگذاری اطلاعات خود در فضای ابری را فراهم می‌آورد .